EmailInAa
SV Đại học Hà Tĩnh
03/03/2014 09:57

Chúng tôi các bạn sinh viên khoa Sư phạm Xã hội - Nhân văn  - Đại học Hà Tĩnh đã được đến viếng thăm khu tưởng niệm cố tổng bí thư Trần Phú. Đây là một chuyến đi sự bổ ích và thú vị đối với chúng tôi. Khu tưởng niệm đã giúp chúng tôi hiểu rõ về con nguời, về sự nghiệp của Đồng Chí Trần Phú...