EmailInAa
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ
26/02/2014 10:18

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú

Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904 - 01/5/2014)

Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 5/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015; Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 5/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú- Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động như sau:

          I - Mục đích, yêu cầu:

1. Tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh, khẳng định công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú-Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Phú.

2. Phát động sâu rộng phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất, noi gương ý chí cách mạng kiên cường, khí phách hiên ngang và đạo đức trong sáng của đồng chí Trần Phú. Gắn các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4), ngày Quốc tế lao động (1/5), ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5)… với các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

3. Các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú trang trọng, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

II - Nội dung các hoạt động Kỷ niệm

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục:

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú-Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng Kỷ niệm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, gắn với Kỷ niệm chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5, Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Xuất bản sách tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trên quê hương Trần Phú; Bản tin BCH Đảng bộ huyện phản ánh các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, các gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

- Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng pano, apphich, băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm.

- Chiếu phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú; xây dựng các phóng sự, các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm. Tổ chức dâng hương, báo công tại Khu mộ đồng chí Trần Phú

- Tiếp sóng lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, phát rộng rãi trên hệ thống truyền hình huyện và truyền thanh cơ sở. Mở các lớp bồi dưỡng và kết nạp đảng viên Trần Phú, 

- Tham gia các cuộc hội thảo khoa học, phối hợp biên soạn, phát hành sách về cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Trần Phú; Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú do tỉnh tổ chức.

2. Tổ chức phong trào thi đua:

- Phát động phong trào thi đua đợt cao điểm, toàn diện trên các lĩnh vực ngay từ ngày đầu của năm 2014 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2010- 2015. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí đăng năm 2014 về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; phấn đấu có ít nhất 02 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 2014.

- Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng chương trình thi đua hành động cách mạng; đăng ký xây dựng ít nhất 01 công trình có ý nghĩa, lấy tên công trình chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú.

- Khởi công xây dựng các công trình trên địa bàn chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú.

          II- Khẩu hiệu tuyên truyền

          1. Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú- Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904- 01/5/2014)!

          2. Chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904 - 01/5/2014)!

III - Tổ chức thực hiện:

1. Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các phòng VH-TT, phòng Giáo dục- Đào tạo, Đài TT-TH huyện tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau ngày Kỷ niệm.

3. UBND huyện tham mưu giúp Ban Chỉ đạo đánh giá lại các công trình xây dựng trong dịp Kỷ niệm 100 năm, 105 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú; xây dựng kế hoạch tu sửa, nâng cấp, làm mới các công trình chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú.

4. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp huyện vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân phát động phong trào thi đua hướng về Kỷ niệm một cách thiết thực, hiệu quả.

5. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú.

6. Văn phòng Huyện ủy lập dự trù kinh phí các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú trình Thường trực Huyện ủy quyết định; các xã, thị trấn được phép trích ngân sách cấp mình để đảm bảo./.

 

Tin liên quan

...