thông báo

video

hình ảnh

liên kết website

số lần truy cập

Thứ hai, 11/ 12/ 2023 “Các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ…đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí đó đã vui vẻ hy sinh hết thảy

SV Đại học Hà Tĩnh

03 - 03 - 2014

Chúng tôi các bạn sinh viên khoa Sư phạm Xã hội - Nhân văn  - Đại học Hà Tĩnh đã được đến viếng thăm khu tưởng niệm cố tổng bí thư Trần Phú. Đây là một chuyến đi sự bổ ích và thú vị đối với chúng tôi. Khu tưởng niệm đã giúp chúng tôi hiểu rõ về con nguời, về sự nghiệp của Đồng Chí Trần Phú...