thông báo

video

hình ảnh

liên kết website

số lần truy cập

Thứ bảy, 1/ 4/ 2023 “Các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ…đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí đó đã vui vẻ hy sinh hết thảy

Quán triệt NQ T.Ư 8 cho cán bộ, công chức, viên chức Khối CCQ tỉnh

27 - 02 - 2014

Sáng 27/2, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với khối các cơ quan Đảng, mặt trận và các tổ chức đoàn thể Hà Tĩnh tổ chức quán triệt Nghị quyết trung ương 8 (khóa XI), Nghị Quyết 06 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 11 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho cán bộ, đảng viên, CCVC trong khối. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa tới dự.

Quán triệt NQ T.Ư 8 cho cán bộ, công chức, viên chức Khối CCQ tỉnh

Trong thời gian một ngày, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Khối các cơ quan Đảng – mặt trận và các tổ chức đoàn thể được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể CT – XH; Quy định về MTTQVN, các đoàn thể CT – XH và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Sau ngày học, các học viên sẽ thảo luận và viết bài thu hoạch.

P.V