thông báo

video

hình ảnh

liên kết website

số lần truy cập

Thứ ba, 25/ 6/ 2024 “Các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ…đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí đó đã vui vẻ hy sinh hết thảy

Phù điêu tái hiện cảnh tra tấn của Thực dân Pháp đối với những người Cộng Sản những năm 1930 - 1931

16 - 11 - 2015

Phù điêu tái hiện cảnh tra tấn của Thực dân Pháp đối với những người Cộng Sản những năm 1930 - 1931