thông báo

video

hình ảnh

liên kết website

số lần truy cập

Thứ hai, 11/ 12/ 2023 “Các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ…đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí đó đã vui vẻ hy sinh hết thảy

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH TRẦN PHÚ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

05 - 03 - 2023

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh về việc tổ chức Đại hội các Công đoàn cơ sở thành viên. Sáng ngày 02/3/2023, Công đoàn Cơ sở thành viên Ban quản lý di tích Trần Phú đã tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Loan – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành và đồng chí Nguyễn Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành, cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên Công đoàn cơ sở thành viên Ban quản lý di tích Trần Phú.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban chấp hành Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, sự phối hợp trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị, cùng sự đoàn kết, nổ lực phấn đấu của tập thể đoàn viên công đoàn. Công đoàn cơ sở thành viên Ban quản lý di tích Trần Phú đã vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Công đoàn đơn vị 5 năm liền được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo tài chính Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028 với nhiều nội dung quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí; đồng chí Thái Thị Diệu Thúy tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Ban quản lý di tích Trần Phú, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Lê Thị Loan phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội đồng chí Lê Thị Loan đã phát biểu ghi nhận, cổ vũ và động viên những kết quả đã đạt được của Công đoàn đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, nêu lên những vấn đề quan trọng, cấp  thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Đại hội, đồng chí Thái Thị Diệu Thúy đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở cũng như Công đoàn ngành để kịp thời bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, góp phần xây dựng, phát triển Công đoàn cơ sở thành viên Ban quản lý di tích Trần Phú ngày càng vững mạnh.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Bài và ảnh: Võ Như Quỳnh