thông báo

video

hình ảnh

liên kết website

số lần truy cập

Thứ tư, 21/ 2/ 2024 “Các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ…đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí đó đã vui vẻ hy sinh hết thảy

ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ DI TÍCH TRẦN PHÚ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

18 - 10 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 31, ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc. Chiều ngày 23/8/2022, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy. Chi bộ Ban quản lý di tích Trần Phú đã tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Quốc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Giám đốc Thư viện tỉnh và đồng chí Nguyễn Tùng Lĩnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị.

Trước thềm Đại hội các đại biểu đã dâng hương trước anh linh Tổng Bí thư Trần Phú 

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra. Chi bộ luôn được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025 với nhiều nội dung quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã thống nhất bầu đồng chí Lê Doãn Thắng tiếp tục tái cử chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Đậu Quang Vũ thư ký Đại hội thông qua nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thay mặt Đảng ủy Sở, đồng chí Mai Quốc Quyền đã phát biểu ghi nhận, cổ vũ và động viên những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, nêu lên những vấn đề quan trọng, cấp  thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Đại hội, đồng chí Lê Doãn Thắng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Mai Quốc Quyền và đồng chí Nguyễn Tùng Lĩnh tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới

Đại hội chi bộ Ban quản lý di tích Trần Phú nhiệm kỳ 2022 – 2025 xác định các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chung: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, xây dựng các giải pháp tập trung khắc phục những khuyết điểm hạn chế. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Tiếp tục xây dựng, tôn tạo Khu di tích Trần Phú trong đó đặc biệt chú trọng tới lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Cố Tổng bí thư (1/5/1904 – 1/5/2024)

2. Chỉ tiêu chủ yếu:

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Phối hợp các đơn vị trong và ngoài tỉnh sưu tầm 30 danh mục tài liệu hiện vật về thân thế và sự nghiệp của tổng Bí thư Trần Phú;

- Chỉnh trang, cải tạo lại hệ thống trưng bày, áp dụng và tối ưu công nghệ thông tin trong trưng bày hiện vật;

- Số hóa tài liệu, hiện vật trưng bày;

- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố TBT Trần Phú;

- Đón tiếp khoảng 500 đoàn, với gần 5 vạn lượt khách tham quan;

- Tiếp tục quản lý, cập nhật tin, bài lên trang Web của đơn vị.

Xây dựng cơ quan, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Tạo điều kiện cho 100% cán bộ công chức, viên chức được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ. Trong đó có 01 đồng chí học sau đại học, 01  - 2 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị hành chính;

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- 100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó hàng năm có 01 đồng chí đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở".

Xây dựng chi bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên

- Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh;

- Kết nạp 01 Đ/c đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng;

- 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Tổ chức 06 - 8 buổi giáo dục truyền thống và sinh hoạt theo chuyên đề.

Xây dựng các tổ chức đoàn thể

- Các tổ chức đoàn thể giữ vững danh hiệu vững mạnh;

- 100% đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đoàn viên, hội viên nào vi phạm luật cán bộ công chức, vi phạm pháp luật.

Bài và ảnh: Võ Như Quỳnh