thông báo

video

hình ảnh

liên kết website

số lần truy cập

Thứ sáu, 24/ 5/ 2024 “Các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ…đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí đó đã vui vẻ hy sinh hết thảy

Đ/c Phạm Thế Duyệt đọc điếu văn tại lễ truy điệu và di dời hài cốt Đ/c Trần Phú từ TP Hồ Chí Minh về an táng tại quê hương, ngày 12/1/1999

16 - 11 - 2015

 Đ/c Phạm Thế Duyệt đọc điếu văn tại lễ truy điệu và di dời hài cốt Đ/c Trần Phú từ TP Hồ Chí Minh về an táng tại quê hương, ngày 12/1/1999