thông báo

video

hình ảnh

liên kết website

số lần truy cập

Thứ bảy, 30/ 9/ 2023 “Các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ…đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí đó đã vui vẻ hy sinh hết thảy

Các tài liệu, hiện vật trưng bày

04 - 01 - 2015

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình Đ/c Trần Phú sau khi ông Trần Văn Phổ mất (1909)