thông báo

video

hình ảnh

liên kết website

số lần truy cập

Chủ nhật, 28/ 5/ 2023 “Các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ…đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí đó đã vui vẻ hy sinh hết thảy

Ảnh

12 - 11 - 2015

Đền Hạ Lý (Hải Phòng), địa điểm bí mật của Đ/c Trần Phú khi về chỉ đạo phong trào công nhân năm 1930